โรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผลงานโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
ประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดภาคเรียน
( จำนวน 9 รูป / ดู 4 ครั้ง )
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2558
งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 4 - 10 เมษายน 2558
( จำนวน 43 รูป / ดู 1,127 ครั้ง )
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนวัดจิกลาด ณ วัดคลองธรรม
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โรงเรียนวัดจิกลาด ณ วัดคลองธรรม
( จำนวน 23 รูป / ดู 65 ครั้ง )
อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 58 ถึง 1 เมษายน 58
อบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 58 ถึง 1 เมษายน 58
( จำนวน 48 รูป / ดู 86 ครั้ง )

ผู้บริหาร

ดร. ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
329
ผู้เข้าชมเดือนนี้
11,585
ผู้เข้าชมทั้งหมด
274,338