โรงเรียนวัดจิกลาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2

ผลงานโรงเรียน

ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 22 รูป / ดู 15 ครั้ง )
ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2559 ที่โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
( จำนวน 16 รูป / ดู 23 ครั้ง )
การประเมินเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
การประเมินเพื่อขอรับการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
( จำนวน 22 รูป / ดู 50 ครั้ง )
ผู้อำนวยและคณะครูปฐมนิเทศนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ผู้อำนวยและคณะครูปฐมนิเทศนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
( จำนวน 9 รูป / ดู 27 ครั้ง )

ผู้บริหาร

ดร. ศุภชัย สุวรรณกนิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจิกลาด

สถิติผู้เข้าชม

ผู้เข้าชมวันนี้
304
ผู้เข้าชมเดือนนี้
21,832
ผู้เข้าชมทั้งหมด
603,247